Inatur.no – verktøykasse for alle som selger laksefiske
– utviklet i tett samarbeid med lakseelver i Norge

Lansert i 2003 har Inatur utviklet tjenester for enklere administrasjon og salg av utmarksprodukter i Norge. Alle løsningene for laksefiske er utviklet i tett samarbeid med lakseelvene selv, gjennom mange år. Vi har lang erfaring med å forstå elvenes behov og det vil du se i løsningene våre. Her dekkes behovet for det meste innen salg, rapportering, markedsføring og administrasjon.

Salgsløsninger på nett • Salgsløsninger for forhandlere • Salgsløsninger via søknader og trekning av fiskere • Fangstrapportering • Norges største markedsplass • Økonomirapporter • Løsninger for depositumbetalinger • Administrasjon av desinfisering • Egen side på inatur.no • Egen laksebørs

Egen presentasjon på Norges største markedsplass

Nærmere 1,5 millioner brukere har vært innom inatur.no i 2019. Vi er Norges største markedplass for salg av jakt og fiske i Norge, og det naturlige stedet for fiskere å kjøpe sine fiskekort. På inatur.no får dere en egen side for presentasjon av vald eller elv. Her kan fiskerne kjøpe fiskekort direkte på nett eller via mobil.

Funksjonalitet

På inatur.no får du tilgang til funksjonalitet som forenkler administrasjon av laksefiske.

Vald/Sone/Fiskeplass
Det er mulig å ha et «ubegrenset» antall vald presentert på sidene. Vi har to typer vald:

1. SALGVALD
2. RAPPORTERINGSVALD

SALGVALD er de som settes opp for salg og som kan ha antallsbegrensning knyttet til seg. De inngår i bookingsystemet. Salgsvaldet kan også være et rapporteringsvald.

RAPPORTERINGSVALD er et vald som kan settes opp med «kun rapportering». For eksempel selges det fiskekort for Vald1 og eier ønsker rapportering på Fiskeplass1, Fiskeplass2, Fiskeplass3 osv.

I tillegg kan fangster vises sammen i en elvestreng. En elvestreng kan bestå av mange salgs- og rapporteringssoner.

Korttyper

Det er mulig å ha «ubegrenset» antall kortyper. Kortyper kan defineres med varighet for deler av en dag, én hel dag, flere dager eller for hele sesongen. For eksempel «1/2 dagskort», «Dagskort», «3-dagerskort (helgekort)», «7- dagerskort (ukekort)» eller «Sesongkort». Det finnes også eget opplegg for «Grunneierkort».

Bookingmetoder (tider og priser)

1. SONEBOOKING:

Totalt antall kort som skal selges settes på sonen. Det er da mulig å selge alle typer kort, 1⁄2 dags kort, dagskort, og ukekort, for sonen.

2. KORTBOOKING:

Alternativt kan salget settes opp slik at man bestemmer hvor mange kort som kan selges av hver kortype. For eksempel tre landkort, fem båtkort, to sesongkort osv.

3. SONEKORTBOOKING:

Det er også mulig å kombinere sone- og kortbooking. Typisk eksempel er at det totalt kan selges 10 kort og kun to av disse kan være ukekort. Kort som er deler av en dag, formiddagskort og ettermiddagskort, må settes opp med dagdeling. For eksempel deles et formiddagskort fra 00:00 til 11:59 og et ettermiddagskortet 12:00 til 23:59.

4. GRUPPEBOOKING:

Salg av kort til grupper kan skje når det ikke er booket noen kort på en sone tidligere.
Alle stenger blir reservert for den som kjøper gruppekortet. Gruppekortet gir mulighet til å ta et rapporteringskort for alle i gruppen. Fangst for alle deltakerne kan alternativt rapporteres på gruppekortet.

Bookingmetodene kan settes opp med differensierte priser, døgnstenging og stenging i perioder.

Salgsmetoder – nett/utsalgssted/sms/søknader/auksjon

Du har en rekke forskjellige muligheter for å selge fiskekort på den måten som passer dere best.

  1. Salg gjennom utsalgssted med betaling til utsalgsstedet. Det er mulig å definere så mange utsalgssteder dere ønsker.
  2. Salg gjennom utsalgssted med betaling på web.
    Noen selger kort på kredit, for eksempel eier selv. Systemet settes opp slik at det sendes ut en epost med en lenke for betaling på web. Salget merkes som kreditt. (På forhånd settes det opp hvor mange dager kreditten varer. For eksempel 7 dager.) Dersom kortet betales innen kredittiden sendes kortet automatisk ut og merkes som betalt. Dersom kortet ikke betales innen kredittidens varighet slettes kortet automatisk og stengene som holdes legges ut for salg igjen. Selger trenger ikke å følge opp betalingene manuelt.
  3. Salg gjennom websider med betaling på Visa, Mastercard eller faktura. Salg via inatur.no og/eller fishspot.no
  4. Salg via søknader. Fiskere sender inn søknader og eier trekker hvem som skal få tildelt fiskekort.
  5. Auksjon. Vi kan tilby et system for auksjonssalg, der høyeste bud vinner.

Fangstrapportering og laksebørs

Fangstrapportering skjer via PC, Mac eller app på IOS. Vi har et standard oppsett for rapportering fra laksefiskere, der dere kan legge til eller trekke fra parametere dere ønsker i rapportene. Det er også mulig å velge om informasjonen skal være «Påkrevd» eller ikke.

For alle laksetilbydere har vi laget en laksebørs, som eier kan velge å vise frem. Vi overfører også fangstdata til fylkesmamnnen dersom det er ønskelig. Alle data som legges inn i systemet kan tas ut i excelfiler og vi har i tillegg en hel rekke ferdig definerte og bearbeidede rapporter.

RAPPORTER

Det er mulig å ha «ubegrenset» antall økonomiske enheter knyttet til felles fangstrapportering. Det betyr at flere selgere i vassdraget kan være knyttet til en felles fangstrapportering. Økonomiske enheter kan blant annet være grunneierlag, elveeierlag, jeger- og fiskerforeninger og enkeltgrunneiere, som er tilbydere i samme vassdrag.

DEPOSITUM

Vi har system for automatisk tilbakebetaling når depositum brukes på nettsalg.

DESINFISERING

Vi tilbyr også en egen modul for enkel administrasjon av desinfisering.

Priser

Betalingsformen er todelt – provisjon og abonnement

Provisjon ved salg på nett: 10% eks. moms
Provisjon forhandlersalg: 3 til 6,5% eks. moms (utregnes etter totalomsetning)

Abonnement.
For kr 1600,- eks. moms pr. år, kan dere publisere inntil 20 salgssider på inatur.no. Inatur belaster kjøper/fisker et servicegebyr på 20 kr.

FILM OG FOTO

Vi tilbyr også film- og fotoopptak i samarbeid med flere svært dyktige produksjonsmiljøer, som blant annet Black Fly Eyes og CoreCom/Matt Hayes.

Ta nærmere kontakt med oss så kan vi gi dere et tilbud som passer dere.

KONTAKT

Telefon: 74 21 30 90 eller mail: post@inatur.no