LØSNING FOR BETALING AV BOMVEIAVGIFT

Inatur tilbyr egen løsning for bomveiavgift

Kundene betaler via sms og beløp opp til 1000 kr trekkes fra kundens telefonregning.

Når dere vil bruke Inaturs bomløsning, er det vi som registrerer dere i systemet. Dere får tilsendt en plakatfil som dere kan skrive ut i a3 eller a4-format og laminere, eventuelt ta til trykkeri for egen regning. Disse plakatene henges opp langs veiene der det er hensiktsmessig for dere.

Andre typer avgifter. Denne løsning fungerer også for parkeringsavgift, skiløypeavgift, båtparkering, frivillig betaling for overnatting, etc.


Det er fort gjort å komme i gang med ordningen

Det Inatur trenger for å etablere dere som tilbyder er følgende:

        Navn på veien

        Kontaktinfo som skal stå på plakaten

        Navn på kontaktperson mot Inatur

        E-postadresse

        Mobilnummer

        Gate- og postadresse

        Hvilke passeringer og hvilken pris disse skal ha

        Kontonummer


Priser

Løsningen koster kr 1000,- eks mva pr år + 15% provisjon eks mva av summen dere tar for hver passering. Mange velger å legge på eksisterende pris med 15%. Provisjonen dekker alle avgifter til teleoperatør og utsendelse av sms til kunden.

Kjøp over 1000 kr kan selges via websalg på mobil. Vi legger inn en link eller QR-kode på plakaten som kundene kan benytte for å betale med bankkort via nettet. Dette kan også benyttes av kunder som eventuelt ikke ønsker avgiften trukket på telefonregningen/SMS.

Eksempel på plakat:

Slik plakater henges opp på aktuelle steder ved veien.


Spørsmål?

Ta kontakt på tlf. 74 21 30 90 eller mail: post@inatur.no